AFORIST

Prva knjiga aforizmov ‘AFnORIZMI IN MODRIKASTE MISLI’ je izšla v samozaložbi leta 2014 v nakladi 300 izvodov in je bila razprodana v enem letu. Naslednje leto je izdal knjigo ‘KNJIGA SE TI SMEJI’, leta 2016 pa ‘AFNoRIZMI S PRE-BLISKI in PRE-GROMI.’ Tik pred izidom je še četrta knjiga ‘AF(N)ORIZMI 4’ ter prva knjiga aforizmov v srbščini. Na mednarodnem literarnem natečaju na Dunaju, na katerem je sodelovalo 354 udeležencev, je v kategoriji aforizmov osvojil prvo mesto. Posebna čast ga je doletela, ko je bilo njegovo likovno delo izbrano za naslovnico prvega zbornika ‘Krik’ Hrvaškega književnega društva.